O strahu

(Siringa se skriva bežeći od Pana)


2016.
akril na platnu
320x150

O LJUBAVI

(Telemah i Penelopa čekaju da se Odisej vrati)


2016.
akril na platnu
320x150

O moći

(Leta i Hera)


2016.
akril na platnu
320x150

O sreći

(Demetra se raduje povratku svoje kćeri Persefone)


2016.
akril na platnu
120x90

O sudbini

(Asterion i njegova majka kraljica Pasifaja)


2016.
akril na platnu
120x90

O mladosti

(Ikarov let)


2016.
akril na platnu
120x80

O idejama

(Muze dolaze)


2016.
akril na platnu
160x120 

O identitetu

(Harmonija, divna i ljupka, Afroditina i Arejeva ćerka, Kadmova žena)


2016.
akril na platnu
100x150

O hrabrosti

(Prometej)


2019.
akril na platnu
200x150

O inspiraciji

(Morfejeva poseta)

2016.
akril na platnu
200x160

O istini

(Diotimin oltar)

2016.
akril na platnu
80x120

O mudrosti

(Dok razmišlja, Atina posmatra 
daleke obale Aizije i Afrike)

2022.
akril na platnu
200x160

O umetnosti

(Apolonova putovanja)

2019.
akril na platnu
360x150