OSVIT, Lidija Merenik

Who’s Afraid of Black and White

“There is a tendency to look at large pictures from a distance. The large pictures in this exhibition are intended to be seen from a short distance.”

Pogledamo li, nakratko, savremenu umetnost, otkrićemo u njoj ili oko nje nekolike mitove, kojima je zajedničko polazište u diskriminaciji medijuma: od mita koji kaže da je slika(rstvo) demode do mita koji kaže da je samo tradicionalni medij, poput slikarstva, prava umetnost, da je ostalo nula. Opasnost ovakvog saživljavanja sa mitovima leži u njihovom postvarenju kao kriterijuma i kao faktuma, na osnovu kojih se ceni/diskredituje umetnički rad. Postoje umetnička dela koja pokazuju da mitovi nisu zdravi: stvarnosno-suštinski sadržaj dela nalazio se uvek izvan činjenice o medijumu i postupku, i uvek u blizini pojma tranzitivnosti… pročitajte više

KOMPOZICIJE, Marta Vukotić Lazar

Ikonografija činjenica zadatog reda

Umetnički svet Snežane Vujović-Nikolić  je svet “slova” kristalizovanih u oblicima, koji se stalno ponavljaju. To su predmeti prerasli u simbole: serijska varijacija izrazito ličnih simbola, poređanih u težnji ka redu i “čitljivosti”. Sve vidljivo na slici: boja, linija, kompozicija – ima simboličan karakter… pročitajte više

NAČELO IDENTITETA, Milan Peca Nikolić

Načelo identiteta: Uobičajena formula načela identiteta glasi A=A. Načelo identiteta važi kao najviši zakon mišljenja. Formula govori o jednakosti. Ona određuje A kao isto. Na taj način uobičajena formula prikriva upravo ono što je načelo htelo da kaže, odnosno svako A je isto, dakle podesna formula za načelo identiteta A je A ne znači samo: Svako A je isto, već i svako A je isto sa samim sobom… pročitajte više

ČUVARI, Srđan Tunić

Stvaralaštvo umetnice Snežane Vujović Nikolić kreće se stabilnom idejnom linijom od ’80-ih godina XX veka gde dominira konstantno poigravanje između ekspresionističkog, brzog, i pročišćenog, samodisciplinovanog, geometrizovanog pristupa u mediju klasičnog slikarstva i slike kao objekta, imajući za uporište apstrakciju, kao pristup… pročitajte više

MORFEJEVA POSETA, Srđan Tunić

Bog snova, božanstvo snevanja, Morfej (Μορφεύς), je prema mitologiji antičkih Grka bio glasnik koji je prenosio vizije bogova sa Olimpa običnim ljudima, smrtnicima, kroz snove. Slike i priče u tim snovima su često bile predmet umetničke inspiracije, na šta upućuje i naziv poslednjeg ciklusa slika Snežane Vujović Nikolić iz 2015/16. Umetnica za polazište uzima apstraktnu formu, likovne elemente poput odnosa i boja, i izgradnju njihove harmonije. Kao i u prethodnom ciklusu Čuvari (iz 2012), postoji kontinuitet sa radovima započetim 1980-tih godina: slike su velikih formata, rađene su akrilom i narativizacija (imena slika i ciklusa) nastaje naknadno… pročitajte više