Osvit br.1/11

2011.
ulje na platnu
330x220

Osvit

2014.
ulje na platnu
40x60

Osvit

2014.
ulje na platnu
50x75

Osvit

2008.
ulje na platnu
80x120

Osvit

2008.
ulje na platnu
36x49

Osvit

2008.
ulje na platnu
40x50

Osvit

2007.
ulje na platnu
40x50

Osvit 2/07

2007.
ulje na platnu
47x50

Osvit 11/07

2007.
ulje na platnu
47x50

Osvit BB2

1984.
ulje na platnu
135x120

Osvit br.2/09

2009.
ulje na platnu
165x220

Osvit br.16/07

2007.
ulje na  platnu
72x36

Osvit br.15/07

2007.
ulje na platnu
47x37

Osvit br.5/07

2007.
ulje na platnu
130x100

Osvit br.4/07

2007.
ulje na platnu
74x74

Osvit br.2/05

2005.
ulje na platnu
130x120

Osvit br.3/03

2003.
ulje na platnu
130x120

Osvit br.38

1997.
ulje na platnu
90x90

Osvit br.33

1996.
ulje na platnu
110x110

Osvit br.32

1996.
ulje na platnu
60x45

Osvit br.31

1996.
ulje na platnu
90x120

Osvit br.25

1996.
ulje na platnu
70x90

Osvit br.23

1996.
ulje na platnu
80x80

Osvit br.22

1996.
ulje na platnu
80x75

Osvit br.21

1996.
ulje na platnu
90x90

Osvit br.20

1996.
ulje na platnu
90x90

Osvit br.17

1996.
ulje na platnu
60x70

Osvit br.16

1996.
ulje na platnu
50x70

Osvit br.15

1996.
akril na dasci
120x133

Osvit br.12

1996.
ulje na platnu
90x90

Osvit br.11

1996.
ulje na platnu
130x180

Osvit br.10

1996.
ulje na platnu
130x180

Osvit br.9

1996.
ulje na platnu
130x180

Osvit br.8

1996.
ulje na platnu
134x150

Osvit br.7

1996.
ulje na platnu
130x180

Osvit br.5

1994.
ulje na platnu
66x66

Osvit br.29

1996.
ulje na platnu
60x70

Osvit br.3

1994.
ulje na platnu
76x100

Osvit br.2

1994.
ulje na platnu
70x50

Osvit br.1

1994.
akril na platnu
90x90

Osvit br.41

1997.
kombinovana tehnika na papiru
64x94

Osvit br.44

1997.
kombinovana tehnika na papiru
64x94

Osvit br.45

1997.
kombinovana tehnika na papiru
64x94

Osvit br.46

1997.
kombinovana tehnika na papiru
64x94

Osvit br.54

1997.
pastel
50x70

Osvit br.50

1997.
kombinovana tehnika na papiru
65x50

Osvit br.57

1997.
kombinovana tehnika na papiru
100x70

Osvit br.59

1997.
crtež na papiru
42x60

Osvit br.60

1997.
kombinovana tehnika na papiru
72x50

Osvit br.49

1997.
kombinovana tehnika na papiru
65x50

Osvit br.69

1997.
kombinovana tehnika na papiru
65x50

Osvit 04

2004.
kombinovana tehnika na papiru
100x70

Osvit 04

2004.
kombinovana tehnika na papiru
100x70

Osvit 04

2004.
kombinovana tehnika na papiru
100x70

Osvit 04

2004.
kombinovana tehnika na papiru
100x70

Osvit 04

2004.
kombinovana tehnika na papiru
100x70

Osvit 04

2004.
kombinovana tehnika na papiru
100x70

Osvit 04

2004.
kombinovana tehnika na papiru
100x70

Osvit 04

2004.
kombinovana tehnika na papiru
100x70

Osvit 04

2004.
kombinovana tehnika na papiru
100x70

Osvit 04

2004.
kombinovana tehnika na papiru
100x70

Osvit 04

2004.
kombinovana tehnika na papiru
100x70

Osvit 04

2004.
kombinovana tehnika na papiru
100x70

Osvit 04

2004.
kombinovana tehnika na papiru
100x70