O strahu

(Siringa se skriva bežeći od Pana)


2016.
akril na platnu
320x150

Ljubav, Vera i Nada

(Telemah i Penelopa čekaju da se Odisej vrati)


2016.
akril na platnu
320x150

O moći

(Leta i Hera)


2016.
akril na platnu
320x150

O sreći

(Demetra se raduje povratku svoje kćeri Persefone)


2016.
akril na platnu
120x90

O sudbini

(Asterion i njegova majka kraljica Pasifaja)


2016.
akril na platnu
120x90

O hrabrosti

(Ikarov let)


2016.
akril na platnu
120x80

O idejama

(Muze dolaze)


2016.
akril na platnu
160x120 

O identitetu

(Harmonija, divna i ljupka, Afroditina i Arejeva ćerka, Kadmova žena)


2016.
akril na platnu
100x150